Privacy Verklaring

Bedrijfsgegevens

Studio Sosu
Achter-Catwijk 4
2642 MA Pijnacker
Telefoon: 06 – 22 77 00 11
KvK: 91473713

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (studiososu.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.
 
2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Studio Sosu gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Studio Sosu willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailblue kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social media kanalen

Studio Sosu maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Instagram, Pinterest en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Studio Sosu gebruik van buttons, links en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan Studio Sosu zijn verstrekt. Studio Sosu verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de website, telefoon of email. Persoonsgegevens die Studio Sosu verwerkt zijn:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuuradres
Daarnaast kan Studio Sosu persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van haar dienstverlening.

6. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen.

Met deze gegevens kunnen we je ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt t.b.v. onze bedrijfsvoering. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Studio Sosu een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

• De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
• De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan Studio Sosu haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Studio Sosu geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven.

8. Delen met anderen

Studio Sosu verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

9. Hoe lang we gegevens bewaren

Studio Sosu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Administratieve informatie met uw factuur-, betaal-, en bestelgegevens moeten van de belastingdienst zeven jaar bewaard blijven.

10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering sturen naar info@studiososu.nl. Studio Sosu zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Studio Sosu heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social media kanalen.

11. Beveiliging van gegevens

Studio Sosu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

12. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.